Menu prawne

Wi-Fi w bibliotece

Sonda

Z jakich zbiorów multimediów korzystałbyś najchętniej?

Filmy DVD - 74.7%
Filmy Blu-ray - 6.8%
E-booki - 11.4%
Gry komputerowe - 5%
Muzyka - 2.1%

Total votes: 281

Nowości filmowe DVD

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na rok 2018.
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku otrzymała w 2018 roku dotację w wysokości 39 120,00 zł. w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rozmiar czcionki


Miejska Biblioteka Publiczna w Świdniku powstała w maju 1955 roku. W lokalu przy ówczesnej ul. Sławińskiego (dziś Niepodległości 13) zajmowała pomieszczenie o powierzchni 20 m² i dysponowała 1354 woluminami pożyczonymi od biblioteki powiatowej.
W rok później przy świetlicy dziecięcej WSK powstała czytelnia dla dzieci.


W 1962 roku przyznano bibliotece lokal przy ul. Niepodległości 18. Znalazły tu miejsce wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych oraz oddział dla dzieci z czytelnią i wypożyczalnią.

W miarę rozbudowy młodego miasta rozwijała się sieć biblioteczna. W roku 1975 powstała Filia nr 1 przy ul. Racławickiej 3, w 1978 roku Filia nr 2 przy ul. Kruczkowskiego 6a, w 1987 roku Filia nr 3 mieszcząca się w Szpitalu Miejskim. W 1991 roku przejęto bibliotekę WSK i utworzono z niej Filię nr 4.
Z biegiem lat bibliotece przybywało książek i czytelników. Pomieszczenia, niegdyś tak przestronne i funkcjonalne, musiały pomieścić około 40 000 książek i 3500 zarejestrowanych czytelników.
W 1993 roku przyznano bibliotece nowy, przestronny lokal. Znajduje się w nim wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia z pomieszczeniem klubowym, wypożyczalnia wraz z czytelnią dla dzieci. Nowe pomieszczenia oprócz sprawniejszego udostępniania, umożliwiają prowadzenie pracy oświatowej z dziećmi i młodzieżą.
Na jubileusz 40-lecia powstania biblioteki nadano jej imię słynnej poetki i tłumaczki Anny Kamieńskiej, związanej personalnie ze Świdnikiem.
W lutym 2001 roku Zarząd Gminy Miejskiej Świdnik zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu Świdnickiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Świdnickiego. Funkcję dyrektora M-PBP pełni Jadwiga Ciołek.


Pośród licznych zadań, które w drodze ustawy i porozumienia zostały nałożone na naszą bibliotekę, istotny jest nadzór merytoryczny nad organizacją oraz działalnością bibliotek gminnych. Biblioteka Powiatowa świadczy usługi doradcze i pomoc merytoryczną pozostałym placówkom samorządowym w powiecie.
Biblioteka poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu jest też wszechstronnym centrum życia lokalnego. Tu odbywają się spotkania autorskie, wieczory poezji, koncerty, prezentacje parateatralne, wystawy i konkursy.
Biblioteka wdraża program komputeryzacji placówki. W roku 2004, w ramach realizacji programu społeczeństwa informacyjnego, utworzyła punkt dostępu do Internetu “Ikonka”. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem. We wszystkich placówkach zgromadzono 84 163 woluminy. Na koniec 2003 roku skorzystało z nich 10988 czytelników. Oprócz książek zgromadzono 332 tytuły “książki mówionej”, która umożliwia kontakt z literaturą ludziom niewidomym, z wadami wzroku, dyslektykom oraz starszym czytelnikom.


Z książką wychodzimy także na zewnątrz, organizując punkty biblioteczne w przedszkolach, szkole specjalnej, Związku Emerytów i Rencistów, w Domu Pomocy Społecznej.

źródło: “Nasz Świdnik 50 lat miasta Świdnika”

Nowości książkowe

Dane adresowe

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik

Telefon: (81) 751 28 04
Faks:     (81) 759 11 88
E-mail: mpbp@bibliotekaswidnik.pl

Godziny otwarcia Bbiblioteki Głównej

Poniedziałek
  9:00 - 15:00
Wtorek
           9:00 - 18:00
Środa
            9:00 - 18:00
Czwartek
       9:00 - 18:00
Piątek
            9:00 - 18:00
Sobota
           9:00 - 15:00
Niedziela
         nieczynne
Biblioteka Główna Napisz do nas... Wyślij