Menu prawne

Wi-Fi w bibliotece

Sonda

Z jakich zbiorów multimediów korzystałbyś najchętniej?

Filmy DVD - 74.7%
Filmy Blu-ray - 6.8%
E-booki - 11.4%
Gry komputerowe - 5%
Muzyka - 2.1%

Total votes: 281

Nowości filmowe DVD

Rozmiar czcionki

Najczęściej zadawane pytania

 

 • Chciałem zapisać się do biblioteki, co muszę zrobić?

Osobie zapisującej się do biblioteki potrzebny będzie dowód osobisty(w przypadku osób pełnoletnich) bądź legitymacja szkolna, a w przypadku najmłodszych czytelników dowód osobisty rodzica lub opiekuna dziecka.

Aby zapisać się do naszej placówki należy okazać bibliotekarzowi dokument stwierdzający tożsamość danej osoby, po czym zostaniemy poproszeni o zapoznanie się z regulaminem biblioteki.

Następnie przyszły użytkownik podpisuje czytelnie zobowiązane oraz kartę czytelnika (koszt karty wynosi 50 gr.), co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu placówki. Po tych czynnościach dostajemy  plastikową kartę czytelnika, którą należy okazywać każdorazowo przy wypożyczaniu oraz prolongacie książek.

 

 • Zgubiłem kartę czytelnika, co muszę zrobić?

W przypadku takiej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się osobiście z naszą placówką biblioteczną.

Zablokowanie zgubionej karty przez bibliotekarza zapobiegnie wypożyczeniu przez inną, niepożądaną osobę na Państwa konto książek,czy też audiobóok'ów. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 6 zł. Czytelnik wypełnia wtedy oświadczenie o zagubieniu karty, po czym pracownik biblioteki wyrabia nową kartę czytelnika.

 

 • Czy mogę oddać książki bez karty bibliotecznej?

Tak. W przypadku zwracania pozycji karta czytelnika nie jest wymagana.

 

 • Mam nową kartę biblioteczną ale nie otrzymałem PIN-u jak można go uzyskać ?

Na karcie bibliotecznej (tył karty) znajdują się dwie liczby.Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa właśnie PIN-em.

Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR. 200001 --- 892233334. Numer karty to 200001, a PIN to  - 892233334.

 

 • W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki ?

Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje nie ma rezerwacji.

 

 • Jestem zapisany na filii, co muszę zrobić by korzystać z Biblioteki Głównej i wypożyczać książki bądź audiobook'i ?

Karta którą otrzymaliście Państwo w jednej z placówek w Świdniku, uprawnia do korzystania ze wszystkich pozostałych bez żadnych formalności. I odwrotnie karta założona w Bibliotece Głównej obowiązuje również na filiach (wyjątek stanowi Filia nr 3, znajdująca się w Szpitalu Miejskim, która nie wydaje kart i obsługuje tylko pacjentów i pracowników szpitala).

 

 • Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki?

Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje. Wyniesie ona 10 gr.(za każdą przetrzymaną pozycję) za każdy dzień zwłoki (soboty niedziele i święta również).

Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych. Przetrzymanie 1 książki np. o 60 dni wiążę się z karą w wysokości 6 zł.

 

 • Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji ?

Czytelnik może zarezerwować maksymalnie 3 książki w jednej placówce. Zamówione pozycje należy odebrać w ciągu 3 dni.

Po terminie rezerwację zostają usunięte z konta czytelnika.

 

 • Skradziono/zniszczono wypożyczone przeze mnie książki, co muszę zrobić?

Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia woluminów odpowiada czytelnik.

W przypadku takiej sytuacji należy odkupić tę samą pozycję (z taką samą datą wydania woluminu bądź nowszą). W przypadku braku książki na rynku wydawniczym, bibliotekarz indywidualnie poinformuje czytelnika jaką pozycję należy odkupić.

 

 • Jestem spoza powiatu świdnickiego, czy mogę wypożyczyć książki w waszej bibliotece?

Tak, można; z tym ,że od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami powiatu świdnickiego pobiera się kaucję. Wysokość kaucji wynosi 30 zł za każdą z wypożyczonych książek (w przypadku gdy wartość wypożyczonej książki przekracza 30 zł naliczana jest kaucja według ceny inwentarzowej pozycji). Kaucja jest zwracana po rozliczeniu się z wszystkich książek.

 

 • Dlaczego mam zablokowane konto?

Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania książki (także książki mówionej).

Blokada WEB (można wypożyczać książki, filmy, czasopisma, nie można korzystać z darmowego dostępu do internetu) zostaje nałożona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem Czytelni (patrz § 5) np. instalację programów komputerowych czy odwiedzanie nieodpowiednich stron internetowych.

Czytelnicy nie stosujący się do przepisów regulaminu biblioteki mają zablokowane konto czytelnika, jednak po rozliczeniu się z książek, bądź z finansowych kar konto zostaje odblokowane. Użytkownicy nie stosujący się do regulaminu wypożyczalni w szczególnych przypadkach mogą zostać pozbawieni prawa do korzystania z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku. 

 

Dane adresowe

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik

Telefon: (81) 751 28 04
Faks:     (81) 759 11 88
E-mail: mpbp@bibliotekaswidnik.pl

Godziny otwarcia Bbiblioteki Głównej

Poniedziałek
  9:00 - 15:00
Wtorek
           9:00 - 18:00
Środa
            9:00 - 18:00
Czwartek
       9:00 - 18:00
Piątek
            9:00 - 18:00
Sobota
           9:00 - 15:00
Niedziela
         nieczynne
Biblioteka Główna Napisz do nas... Wyślij