Menu prawne

Wi-Fi w bibliotece

Sonda

Z jakich zbiorów multimediów korzystałbyś najchętniej?

Filmy DVD - 74.7%
Filmy Blu-ray - 6.8%
E-booki - 11.4%
Gry komputerowe - 5%
Muzyka - 2.1%

Total votes: 281

Nowości filmowe DVD

Klauzula informacyjna

Rozmiar czcionki

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej, przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik.


2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail - iod-j@e-swidnik.pl i zastępcą IOD -informatyk@bibliotekaswidnik.pl.


3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.


4. Dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.


5. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.


6. Udostępnianie danych nie jest przewidywane za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą (dopuszczalna jest forma ustna) może być przekazany firmie zajmującej się wysyłaniem wiadomości tekstowych sms w celu: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zarezerwowanych materiałów, wysyłania monitów oraz powiadomień.


7. Inne podmioty mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


8. Okres przechowywania danych wynosi:

a. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

 

b. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.


c. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.


d. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.


9.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania  w przypadku nieaktualności.


11. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).


12. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.Administrator Danych Osobowych

Dane adresowe

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik

Telefon: (81) 751 28 04
Faks:     (81) 759 11 88
E-mail: mpbp@bibliotekaswidnik.pl

Godziny otwarcia Bbiblioteki Głównej

Poniedziałek
  9:00 - 15:00
Wtorek
           9:00 - 18:00
Środa
            9:00 - 18:00
Czwartek
       9:00 - 18:00
Piątek
            9:00 - 18:00
Sobota
           9:00 - 15:00
Niedziela
         nieczynne
Biblioteka Główna Napisz do nas... Wyślij